skip to Main Content

Мультимедиа тэнхимийн оюутнуудад зориулсан Солонгос хэлний хичээл

Он сар: Намрын семистер

Хамрагдах: Дундаас дээш түвшний Солонгос хэл судлах хүсэлтэй Мультимедиа тэнхимийн оюутнууд

Газар: Тухайн үед нь зарлах

Багш: Сэжүн хагданы багш Хажидсүрэн

Төлбөр: Төлбөргүй