skip to Main Content
БАКАЛАВРЫН МЭРГЭЖЛҮҮД
Код Мэргэжил / Хөтөлбөрийн индекс I шалгалт (аль нэг нь) II  шалгалт Сурах хугацаа
MM Graphic Design (Multimedia)
График дизайн – 021202
Математик, Англи хэл
(440 оноо ба түүнээс дээш)
Ур чадвар
(480 оноо ба түүнээс дээш)
4 Жил
Элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүрээ МХТДСургуулийн веб сайтаас авна уу!
ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ
700 ~
100%
8 семистр + Сар бүр 100,000₮
 

2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

600 ~ 619
50%
8 семистр
 

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

620 ~ 699
100%
8 семистр
 

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

580 ~ 599
50%
4 семистр
 

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

550 ~ 579
50%
2 семистр
 

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

НИЙГМИЙН ХАНГАМЖИЙН ТЭТГЭЛЭГ
  Төрөл   Хугацаа   Тайлбар
  Хөдөө орон нутаг   2 семистр 30%   Бүх аймаг
  Улаанбаатар хот   2 семистр 20%   Улаанбаатар хотоос элсэн орсон суралцагчид
  Сургуулийн багш ажилтны хүүхэд   Семистр бүр 50%   Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
  Сургуулийн багш ажилтны ах дүү   Семистр бүр 25%   Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
  Нэг гэр бүлийн 2 оюутан   Семистр бүр 25%   Тус бүр 25%
  Олимпиадны тэтгэлэг   1 семистр 25%   Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ