skip to Main Content
БАКАЛАВРЫН МЭРГЭЖЛҮҮД
Код Мэргэжил (Хөтөлбөрийн индекс) аль 2 нь Сурах хугацаа Босго оноо
MM График дизиан 021202

Математик, Монгол хэл, Физик, Англи хэл, Нийгэм,

Монголын түүх, Газар зүй, Хими, Биологи

4 Жил 410
Элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүрээ МХТДСургуулийн веб сайтаас авна уу!
ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ
700 ~
100%
8 семистр + Сар бүр 100,000₮
 

2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

580 ~ 599
50%
4 семистр
 

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

620 ~ 699
100%
8 семистр
 

2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

550 ~ 579
50%
2 семистр
 

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

600 ~ 619
50%
8 семистр + Сар бүр 100.000
 

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

500 ~ 549
25%
2 семистр
 

1,2-р шалгалтын онооны дундажаар

НИЙГМИЙН ХАНГАМЖИЙН ТЭТГЭЛЭГ
Төрөл Хугацаа Тайлбар
Хөдөө орон нутаг 1 жил 50% Бүх аймаг
Сургуулийн багш ажилтаны хүүхэд Жил бүр 50% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн багш ажилтаны ах дүү Жил бүр 25% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Нэг гэр бүлийн 2 оюутан Жил бүр 25% Тус бүр 25%
Олимпиадны тэтгэлэг 1 семистр 25% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ