skip to Main Content
02Dec 19

2019 оны намрын семистрийн хичээлүүдийн дүнгийн асуудлаар хүсэлт гаргах хугацаа

2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын семестрийн дүнгүүд 2019.12.06~2020.01.03-ны өдөр хүртэл портал сайтад орсон дүнгүүдийг шалган буруу, дутуу орсон, асуудалтай дүн байвал хичээл хариуцсан багшид хүсэлт гаргана уу!