skip to Main Content
Хөтөлбөрийн зорилго

Шинийг эрэлхийлэх чадвар бүхий шинжлэн судлах, шийдэл гаргах, уламжлал ба шинэчлэлд уян хатан бүтээлч сэтгэлгээтэй, технологийн дэвшилд хөл нийлэн алхах багаар ажиллах чадвартай, нийгмийн сайн сайхны төлөө тэмүүлэл бүхий ёс зүйтэй уран бүтээлч, график дизайнер бэлтгэхэд чиглэж байна.

Хөтөлбөрийн зорилтууд
  1. Багаар ажиллах, манлайлах, нийгмийн харилцаанд орох, өөрийг зөв илэрхийлэх чадвар олгох
  2. Харилцааны стратеги, бүтцийг ойлгодог, бичгээр, электрон, мультимедиа, график дүрслэлээр болон яриа, бичгээр тайлагнах, хүнтэй харилцах үндсэн чадварын олгох.
  3. Бодит байдлыг тодорхойлж, шинэ санаа гаргах, зураглах, боломжит хувилбарыг сонгох, урлагийн чиг хандлага, дизайнд нийцсэн байдлаар юмсыг илэрхийлэх чадварыг суулгах.
  4. Дизайн шийдэл, соёл урлагийн чиглэлээр онолын судалгаа хийж холбогдох дизайныг бүтээх, бүтээлч шийдэл гаргах, асуудлыг шийдвэрлэж инноваци болон мэдлэг үйлдвэрлэх чиглэлд олон улсын түвшинд хүрч ажиллах чадвар суулгах;
  5. Мэргэжлийн болон ёс зүйн зөв төлөвшилттэй, юмс үзэгдлийн учир шалтгааныг тогтоож асуудлыг шийдвэрлэх, шинжилгээ үнэлгээ хийж шийдвэр гаргах, системтэй сэтгэн бодох, байнга сурч боловсрох хандлага олгох
  6. Мэдээллийн технологи, Англи, Солонгос хэлийг хэлний мэдлэг олгох

Мультимедиа мэргэжлийн хөтөлбөр нь орчин үед зайлшгүй хэрэгтэй мэргэжлүүдийн нэг болж байгаа ба энэ мэргэжлээр суралцсанаар аж ахуйн нэгж байгууллагын өнгө төрх, хэв маяг, маркетингийн ажил хийх, телевиз, зар сурталчилгааны студиүдэд ажиллах боломжтой. Суралцагчид нь уран төсөөлөл, бүтээлч байдал, ур чадвар, багаар ажиллах чадвар, урлаг дизайны мэдлэг, үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчтэйгээ харилцахад ёс зүй, харилцааны өндөр ур чадвартай мэргэжилтэн болж төгснө.